Skriv gärna en rad till oss

Text

e-mail

 

Styrelsen
består av följande ledamöter:
Lena Janson
ordförande
Rolf Petersson
vice ordförande
Katarina Fröberg
sekreterare
Magnus Holmqvist
kassör
Ove Dahlén
ledamot
Bo Hansson
Göran Lock
Kristina Bergwall
suppleanter

Revision
Ulf Trolle
Rutger Nordström

revisorer
Stephan Laurell
Rickard Nordström
revisorssuppleanter

Valberedning
Jan E Eriksson sammank.
Göran Bucht
Gunnar Krantz