Vägföreningens Ansvarsområde


Klicka på bilden nedanför om du vill öppna en HÖG-upplöst karta över Vägföreningens ansvarsområde. (1,7 MB)

Klicka på bilden nedanför om du vill öppna en LÅG-upplöst karta över Vägföreningens ansvarsområde. (196 KB)
Arilds Vägförening
org.nr. 843000-4500
Stora Vägen 1, 263 73 ARILD
Plusgirokonto: 299037-2


Styrelsen
består av följande ledamöter:
Lena Janson
ordförande
Rolf Petersson
vice ordförande
Katarina Fröberg
sekreterare
Magnus Holmqvist
kassör
Ove Dahlén
ledamot
Bo Hansson
Göran Lock
Kristina Bergwall
suppleanter

Revision
Ulf Trolle
Rutger Nordström

revisorer
Stephan Laurell
Rickard Nordström
revisorssuppleanter

Valberedning
Jan E Eriksson sammank.
Göran Bucht
Gunnar Krantz