Protokoll från styrelse- och årsmöten

Styrelsemöte 2016-05-29
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2016-02-14
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2015-11-01
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2015-09-06
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2015-07-20
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Årsstämma 2015-07-20
Om du vill läsa protokollet från stämman, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2015-06-07
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2015-05-03
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2015-03-29
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2015-01-25
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2014-09-07
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2014-07-21
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Årsstämma 2014-07-21
Om du vill läsa protokollet från stämman, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2014-06-15
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2014-03-16
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2014-01-19
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2013-11-10
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2013-09-29
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2013-08-31 per capsulam
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Årsmötes rotokoll 2013-07-22
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Revisionsberättelse 2012-2013
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2013-07-22
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2013-06-16
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2013-04-28
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2013-03-24
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2013-02-03
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2012-10-21
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2012-09-13 per capsulam
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2012-09-02
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Årsstämma 2012-07-07
Om du vill läsa protokollet från stämman, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2012-05-29
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2012-04-22
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2012-03-18
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2012-01-29
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2011-11-13
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2011-08-14
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Årsmöte 2011-07-25
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2011-06-07
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2011-04-17
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2011-02-20
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Extra Stämma 2011-01-08
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.
Bilaga: PP Presentation

___________________________________________

Styrelsemöte 2010-10-17
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.
Bilaga: Verksamhetsplan

___________________________________________

Styrelsemöte 2010-09-26
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2010-08-04
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Årsmöte 2010-07-26
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.
klicka här för bilaga

___________________________________________

Styrelsemöte 2010-06-13
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2010-05-19
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2010-04-11
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2010-02-07
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2009-10-18
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Styrelsemöte 2009-08-23
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Vägföreningens konstituerande styrelsemöte 2009-07-29
Om du vill läsa protokollet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Vägföreningens ordinarie stämma 2009-07-20
Om du vill läsa protokollet, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Vägföreningens ordinarie stämma 2009-07-20
Om du vill läsa kallelse, verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för 2008-2009, revisionsberättelse, budgetförslag för 2009-2010, motion från medlem samt styrelsens yttrande på den samma, klicka här för pdf-fil.

Styrelsemöte 2009-06-08
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

Styrelsemöte 2009-04-09
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

Styrelsemöte 2009-03-08
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

Styrelsemöte 2009-01-25
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

Styrelsemöte 2008-11-25
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

Styrelsemöte 2008-09-23
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

Styrelsemöte 2008-08-26
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

Styrelsemöte 2008-07-23
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

Vägföreningens ordinarie stämma 2008-07-21
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

Om du vill läsa kallelse, verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för 2007-2008, revisionsberättelse, budgetförslag för 2008-2009, klicka här för pdf-fil.

Styrelsemöte 2008-06-04
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

Styrelsemöte 2008-06-01
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

Styrelsemöte 2008-04-28
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

Styrelsemöte 2008-03-27
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

Styrelsemöte 2008-01-30
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

Styrelsemöte 2007-12-12
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

Styrelsemöte 2007-10-23
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

Styrelsemöte 2007-09-23
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

Styrelsemöte 2007-08-19
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

Styrelsemöte 2007-08-03
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

Konstituerande Styrelsemöte 2007-07-25
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

Vägföreningens ordinarie stämma 2007-07-23
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

Om du vill läsa kallelse, verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för 2006-2007, revisionsberättelse, budgetförslag för 2007-2008 samt asfalteringsplan, klicka här för pdf-fil.

Kartbilaga till asfalteringsplanen: Arild Väst, Arild Mitt, Arild Öst

Vill du läsa verksamhetsplanen för 2006-2007, klicka här för pdf-fil.

Vill du läsa skötselplan för grönområden och stigar, klicka här för pdf-fil.

Styrelsemöte 2007-06-10
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

Styrelsemöte 2007-05-22
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.

Styrelsemöte 2007-05-06
Om du vill läsa protokollet från mötet, klicka här för pdf-fil.Arilds Vägförening
org.nr. 843000-4500
Stora Vägen 1, 263 73 ARILD
Plusgirokonto: 299037-2


Styrelsen
består av följande ledamöter:
Lena Janson
ordförande
Rolf Petersson
vice ordförande
Katarina Fröberg
sekreterare
Magnus Holmqvist
kassör
Ove Dahlén
ledamot
Bo Hansson
Göran Lock
Kristina Bergwall
suppleanter

Revision
Ulf Trolle
Rutger Nordström

revisorer
Stephan Laurell
Rickard Nordström
revisorssuppleanter

Valberedning
Jan E Eriksson sammank.
Göran Bucht
Gunnar Krantz