Nyheter från Vägföreningen

VÄGFÖRENINGENS ORDINARIE STÄMMA
TISDAGEN DEN 26 JULI 2016 KL. 19.00
på Rusthållargården i Arild

Handlingar till stämman hittar Du här:

Kallelse
Fullmaktsblankett med information angående samägande, ombud och medlems rösträtt.
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015-2016
Resultat- och balansräkning 2015-2016.
Revisionsberattelse
Motion till stämman och Styrelsens yttrande
Budgetförslag för verksamhetsåret 2016-2017
Valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer

Fastighetsägarens ansvar avseende växtlighet som växer ut från den egna tomten/fastigheten.
Styrelsen önskar få in medlemmarnas E-mail adresser för att förenkla debitering av årsavgiften.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Arilds Vägförening

_________________________________________

AVSTÄNGNING AV STRANDHAGSVÄGEN.

Höganäs har meddelat att VA arbetet på Strandhagsvägen påbörjas tisdagen den 17 november och tar minst fem dagar. Då kommer vägen att vara helt avstängd. Som tidigare meddelats får berörda fastighetsägare särskild information i månadsskiftet okt/ nov.

All parkering under denna tid sker på Hamnplanen. Lena Janson, ordf. I Arilds vägförening.

Med vänliga hälsningar Vägföreningen

_________________________________________

AVSTÄNGNING AV HAGAVÄGEN.

Den 23 september mellan kl 8-21 kommer Hagavägen att vara avstängd för arbete som Höganäs kommun ska utföra för Rusthållargården. Det kommer att var tydliga anvisningar om hur trafiken ska ledas.
Hoppas att alla Arildsbor har noterat att vår vackra "busskur " har fått en ansiktslyftning, sanering, nya bräder på vissa ställen och målning.
Vi tackar Höganäs kommun för detta.

Med vänliga hälsningar Vägföreningen

_________________________________________

VÄGFÖRENINGENS ORDINARIE STÄMMA
MÅNDAGEN DEN 20 JULI 2015 KL. 19.00
på Rusthållargården i Arild

Handlingar till stämman hittar Du här:

Kallelse
Fullmaktsblankett med information angående samägande, ombud och medlems rösträtt.
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-2015
Resultat- och balansräkning 2014-2015.
Budgetförslag för verksamhetsåret 2015-2016
Revisionsberattelse
Kvalitetsmanual för den allmänna platsmarken i Arild

Fastighetsägarens ansvar avseende växtlighet som växer ut från den egna tomten/fastigheten.
Styrelsen önskar få in medlemmarnas E-mail adresser för att förenkla debitering av årsavgiften.

Läs gärna också den nya KVALITETSMANUALEN som utarbetats av Göran Lock.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Arilds Vägförening

_________________________________________

FIBERKABEL OCH ASFALTERING AV STORA VÄGEN:

Följande information har inkommit per mail:

From: Anders Kallin
To: Lena Janson
Date: Fri, 22 Aug 2014 11:00:44 +0200
Subject: Angående fiberutbyggnaden i Arild

Hej Lena!

Tack för att du ringde och informerade oss.

Så här är det, följande gator och vägar kommer att få ett utskick i sin brevlåda nu under hösten 2014 med information hur man går tillväga om man vill ha fiber i sin fastighet.

En del av Arilds bybor har skickat in sin intresseanmälan via nätet till oss och fått ett autogenerat svar att de inte kan få tillgång till fibernätet idag, detta är på sätt och vis rätt vi kan inte ansluta de fastigheter vi har grävt utanför idag. Fiberslangen är inte ansluten i andra änden, den ska anslutas till det nya området ”Blossalyckan” där det kommer sättas upp en fiberstation som försörjer det nya området och delar av Arild med fiber nu under hösten.

Höganäs Energi har passat på att lägga ner fiber i gatorna där Arilds vägförening har bestämt att det ska omasfalteras.

Stora vägen
Nedre Glarhallavägen
Delar av Lundgrens Backe

Med vänlig hälsning
Anders Kallin
Systemansvarig

ASFALTERING AV STORA VÄGEN:
Dessutom kan vägföreningen informera om att Trafikverket meddelat att asfaltering av Stora Vägen kommer att ske före semestrarna 2015.!!!

_________________________________________

VÄGFÖRENINGENS ORDINARIE STÄMMA MÅNDAGEN DEN 21 JULI 2014 KL. 19.00 på Rusthållargården.

Handlingar till stämman hittar Du här:

Kallelse
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-2014
Resultat- och balansräkning 2013-2014.
Revisionsberättelse 2013-2014
Budgetförslag för verksamhetsåret 2014-2015
Fullmaktsblankett med information angående samägande, ombud och medlems rösträtt.
Fastighetsägares ansvar.
E-mail adresser.
Revisionsberattelse

Med vänliga hälsningar Vägföreningen

_________________________________________

Asfalterings plan 2013-14

Läs mer HÄR

Revision av Asfalteringsplan 2013-15

Lär mer HÄR

Med vänliga hälsningar Vägföreningen

_________________________________________

Fiberkabel till Arild

Höganäs kommun har visionen att alla ska kunna ansluta sig till det öppna stadsnätet. Därför arbetar man på att lägga ner fiber i alla bostadsområden.

Arilds vägförening har därför haft  överläggningar med Höganäs Energi AB för att diskutera fortsatt utbyggnad av fibernätet och kabelnedläggning i Arild.
Längs Nabbavägen  och i det nybyggda området Knaggesten/Hallsten i Arild har redan fiberkabel lagts ner.
I fortsättningen kommer Höganäs Energi gräva ner fiberkabel i samband med att vägföreningen asfalterar vägar i Arild. Planeringen inför 2014 är att asfaltera Strandgårdsallén och Nedre Glarhallavägen.
Enligt uppgift kommer Trafikverket  under 2014 asfaltera Stora Vägen och Höganäs Energi har informerats om detta och kommer att ha kontakt med verket för kabelnedläggning i samband med den asfalteringen.
Om någon fastighetsägare i Arild har intresse av att få fiberkabel till sin fastighet utöver den planering som finns f.n går det bra att ta kontakt med Höganäs Energi och göra en intresseanmälan på hemsidan www.hoganasenergi.se/fibernat. Man kan också läsa mer på www.stadsnat.oresundskraft.se/pages/Hoganas.

Arild den 15 december 2013
Lena Janson, ordförande i Arilds vägförening

_________________________________________

VÄGFÖRENINGENS ORDINARIE STÄMMA MÅNDAGEN DEN 22 JULI 2013 KL. 19.00 på Rusthållargården.

Handlingar till stämman hittar Du här:

Kallelse
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013
Resultat- och balansräkning 2012-2013.
Revisionsberättelse 2012-2013
Budgetförslag för verksamhetsåret 2013-2014
Fullmaktsblankett med information angående samägande, ombud och medlems rösträtt.
Fastighetsägares ansvar.
E-mail adresser.
Motion 1.
- AVF svar på motion 1.

Med vänliga hälsningar Vägföreningen

_________________________________________

NU SKALL ARILD BLI FINT INFÖR VALBORG.

Våra vägar kommer att sopas den 22 och 23 april. Var vänlig se till att det inte står parkerade bilar el. dyl på vägarna, så att vi kan få fint till sista april.

Tänk också på att också BUSSTORGET ska sopas!

Med vänliga hälsningar Vägföreningen

________________________________________________

FIBEROPTIK I ARILD ÄNDRAD TIDPLAN.

Som tidigare meddelats skall man börja gräva på Nabbavägen för att lägga ner kabel för bredband. Tidplanenen har emellertid ändrats.

Arbetet förberedes under vecka 41 ooch påbörjas vecka 42. Framkomligheten på Nabbavägen från Strandgårds-allén och förbi Mor Bengtas väg kommer att vara begränsad under den tid som arbetet pågår.

Med vänliga hälsningar Vägföreningen

_________________________________________

FIBEROPTIK I ARILD.

Höganäs Energi planerar att schakta ner opto längs Nabbavägen, mellan Strandgårdsallén och Mor Bengtas väg. Entreprenör för detta projekt är AKEA. Preliminärt påbörjas arbetet vecka 39.
 
Ett erbjudande om fiberanslutning kommer att gå ut till de fastigheter längs Nabbavägen som kommer att ha möjlighet till detta, ca 24 fastigher beräknas få erbjudandet. Nästa fiberutbyggnad kan bli Gudan, Store Kals väg och Mor Bengtas väg. Några ytterligare utbyggnadsplaner finns inte i dagsläget.

Med vänliga hälsningar Vägföreningen

_________________________________________

VÄGFÖRENINGENS ORDINARIE STÄMMA LÖRDAGEN DEN 7 JULI 2012 KL. 10.00.

Handlingar till stämman:
Kallelse
Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2011-2012
Revisionsberättelse 2011-2012
Budgetförslag för verksamhetsåret 2012-2013
Fullmaktsblankett med information angående samägande, ombud och medlems rösträtt.

Med vänliga hälsningar Vägföreningen

_________________________________________

REPARATIONEN AV HAMNPARKERINGEN BÖRJAR.

NCC börjar med strandskoningen på tisdag 24/4 och asfaltlagningarna är beställda vi kan tyvärr inte ge någon exakt datum på dessa.

Med vänliga hälsningar Vägföreningen

_________________________________________

NU SKALL ARILD SNART BLI PÅSKFINT.

Sopning av våra gator och vägar som planerats att äga rum den 29 och 30 mars har nu pga. det väntade ovädret flyttats till den 2-3 april. Var vänlig se till att inte parkerade bilar/husvagnar och dyl. hindrar framkomligheten.
Med vänlig hälsning Vägföreningen.

_________________________________________

NU SKALL ARILD BLI PÅSKFINT.

Sopning av våra gator och vägar kommer att äga rum den 29 och 30 mars. Var vänlig se till att inte parkerade bilar/husvagnar och dyl. hindrar framkomligheten.
Med vänlig hälsning Vägföreningen.

__________________________________________

Lägesrapport om ev förändring av linjetrafiken i området kring Arild-Stenedal-Skäret.

klicka här för pdf-fil.

__________________________________________

Information från Arilds vägförening


Slamsugning av dag­vattenbrunnar.
Onsdagen den 9:e från klockan 07.30 och torsdagen den 10:e november ut­förs slamsugning av dagvatten/ränn-stensbrunnar inom vägföreningens ansvarsområde.
Observera!
Parkera så att brunnarna blir lätt åt­komliga för Sydspol som kommer att utföra arbetet.

Styrelsen

__________________________________________

Vägföreningens ordinarie stämma måndagen den 25 juli 2011 kl. 19.00.

Handlingar till stämman:
Kallelse
Verksamhetsberättelse med Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2010-2011
Revisionsberättelse 2010-2011
Budgetförslag för verksamhetsåret 2011-2012
Motion från medlem samt styrelsens yttrande på den samma
Fullmaktsblankett
Information angående samägande, ombud och medlems rösträtt.

Samtliga ovanstående dokument finns samlade i följande pdf-fil:

klicka här

__________________________________________

Arilds Vägförenings Asfalterings- och Verksamhetsplan.

Asfalteringsplan klicka här

Verksamhetsplan klicka här

__________________________________________

Arilds Vägförening har fått en förfrågan från kommunen att ge förslag på vägnamn på det nya området som bebyggs vid Nabbavägen. Vi tänkte be Arildsbor om hjälp med detta .

klicka här för Kartskiss

klicka här för Namnförslag.

__________________________________________

Extra Stämma den 8 januari 10.30 på Rusthållargården.

klicka här för Utdrag ur HK utredning

klicka här för Kallelsen.

klicka här för Fullmakt.

klicka här för debattinlägg

___________________________________________

Enkätresultatet avseende Busstorget.

klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Förr i världen hette Busshållplatsen "GRÖNINGEN" och där firades Midsommar med dans och spel. Nu vill Vägföreningen försöka få tillbaka lite av denna grönska.

__________________________________________

Vägföreningens ordinarie stämma måndagen den 26 juli 2010.


Om du vill läsa kallelse, verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för verksamhetsperioden 2009-2010, revisionsberättelse, budgetförslag för 2010-2011, motion från medlem samt styrelsens yttrande på den samma, klicka här för pdf-fil.

___________________________________________

Information till alla Arildsbor

Här köper du biljetter

 

Sommarteater på Krapperup
ger:

GRUFFET I HAMNEN

Premiär i Arilds hamn 9 juli!

Föreställningar:
Arild 9-13 juli. Kl 20.00
Nyhamnsläge 16-20 juli. Kl 19.45
Farhult 24-28 juli. Kl 19.30
Magnarp 31 juli- 4 augusti. Kl 19.15
Jonstorp 7-11 augusti. Kl 19.00

Pris: 250:-
Längd: 2.5 timmar. I pausen serveras kaffe & tillbehör av respektive hamn!

Regi: Martha Vestin

Biljetter: Höganäs bibliotek, Ängelholms Turistbyrå www.sommarteaterpakrapperup.se

Ges med stöd av Höganäs Kommun, Kulturrådet, Region Skåne och Ängelholms Kommun. Sponsras av Studiefrämjandet, AB Höganäshem och Kullaflyg.

 

________________________________________________

VÄGFÖRENINGEN INFORMERAR OM SOPNING I ARILD

Sopning av gator och vägar kommer att äga rum med början måndagen den 26 APRIL och pågå tom torsdagen den 29 APRIL.

Var vänlig håll gator och vägar fria från parkerade fordon!

Tänk också på att BUSSTORGET ska sopas!

________________________________________________

 Arilds Vägförening
org.nr. 843000-4500
Stora Vägen 1, 263 73 ARILD
Plusgirokonto: 299037-2


Styrelsen
består av följande ledamöter:
Lena Janson
ordförande
Rolf Petersson
vice ordförande
Katarina Fröberg
sekreterare
Magnus Holmqvist
kassör
Ove Dahlén
ledamot
Bo Hansson
Göran Lock
Kristina Bergwall
suppleanter

Revision
Ulf Trolle
Rutger Nordström

revisorer
Stephan Laurell
Rickard Nordström
revisorssuppleanter

Valberedning
Jan E Eriksson sammank.
Göran Bucht
Gunnar Krantz