Lite Hamnhistoria

 

Historia

Redan 1508 talas det om "Hellige Aruitz Leye" och ett påvebrev från 1475 anger att de som besökt kapellet i Arild beviljades avlat. Det är troligt att Arild uppkommit som utlöpare från byarna Stubbarp och Flundarp. Brunnby, Smedstorp och Rågåkra hade båthamn i Arild.  

Helårsbebyggelse uppkom sannolikt under någon av medeltidens rika fiskeperioder. Hushållen var under lång tid 40 till antalet. Först hade man så kallade kåser, en slags iordningställda naturvikar att dra upp båtarna i. En till varje båt och en för gäster som sökte skydd. Man hade även en liten brygga för sniporna. Till hamnarmen som påbörjades 1841 användes Fålen och Märren, två rullstensblock som låg hindrande i vattnet utanför kåserna. Den första bilden här intill är mycket lik Angelins karta från 1867 och dess ålder är därför uppskattad till 1860-tal.

Alla bilder går att förstora genom att klicka direkt på bilden.

Vill du läsa mer om Arilds sjöfartshistoria och familjen Kapten John Swensson? Tryck Här 

Vill du läsa mer om Briggen Caspian of Whitby och Ruffen i Arilds Hamn? Tryck Här 

Fisket livsnerven i byn

Fisket har genom århundradena varit livsnerven i läget. Viss rederiverksamhet har funnits och det fanns även ett varv. Det oregelbundna gatunätet visar på höjdskillnadernas inverkan under lång tid. Huvudgatorna går längs nivåhyllor. Från dessa tar man sig ner mot hamnen på olika ställen.  

Den äldsta bebyggelsen ligger grupperad nere vid strandkanten, väl skyddad mot väder och vind. Bebyggelsen från sekelskiftet ligger ovanför. Denna avviker markant från fiskebegbyggelsen. Hamnens utformning är på enklaste vis en en pirarm rätt placerad för skydd. Sikten mot havet är hela tiden närvarande även inne bland den småskaliga bebyggelsen. Sluttningen åt norr ger skuggsida med skydd mot den vanliga sydvästvinden. 


Den hittills äldsta bilden är från 1860-tal. Den gamla hamnens utformning framgår tydligt. Men kåserna har konstnären utelämnat.
Den hittills näst äldsta bilden är en olja av Elisabeth Keyser från 1884..
1894 Äreporten för Oskar II utanför Byfogden Christian Larssons hus på Klötesvägen
1907 den 29 juli. Välkomst kommittén i väntan på att Kejsar Wilhelm skall angöra Arilds Hamn och besöka Arild. Det hittills äldsta fotot på Hamnen.1907 den äldsta bild som visar att Ruffen är på plats.

1916 där några av de gamla kåserna syns tydligt. Även storleken på de förtöjda båtarna är anmärkningsvärd.

Tidigt 1920-tal
Tidigt 1920-tal
1925-1927. Den stora ombyggnaden . Flickan på bilden hette Ingrid Schaar.1295-1927 Hamnen är nu uppdämd och tömd på vatten. Notera hamnbottnens höjd. Ett omfattande muddrings arbete måste ha gjorts innan hamnen åter vattenfylldes.
Förmodligen också från ombyggnaden. 1928 Hamnen i nybyggt skick. Notera att den yttre förlängningen ännu inte byggts.

30-40-tal. Notera att Store Bro är förlängd (1934) och att det är en militär bunker ytterst. Spanska Ryttare syns i förgrunden och längst ut.

1949

1952 med fiskebåten Tärnan och turistbåten Eywind.

1952