Nyheter från Arilds Hamnförening


EN LYFTKRAN MODELL STÖRRE I ARILDS HAMN

Den 29 november blev det dags att börja montera väggarna till den nya Hamntoaletten. foto JEE.


MONTERING AV TOALETTENS VÄGGAR I ARILDS HAMN

Mycket tunga lyft i envist regn. foto JEE.


ETT BLIVANDE FORT KNOX I ARILDS HAMN

Imponerande konstruktion. Den kommer säkert att stå pall för den allra värsta stormen. foto JEE.


FORTET FRÅN 2:A VÄRLDSKRIGET I ARILDS HAMN

Vi hade varnat byggarna för att de kunde stöta på ett fort-och det gjorde de. foto JEE.


RUFFENS GRUNDMUR I ARILDS HAMN

Tanken var att frilägga muren och vattentäta. Men rasrisken var för stor så det blev en kraftig dräneringsledning i stället foto JEE.


GOLVGJUTNING I ARILDS HAMN

November 2019 foto JEE.


GRUNDLÄGGNING AV WC I ARILDS HAMN

Hösten 2019 foto JEE.


GRUNDLÄGGNING AV WTC I NYC

Sommaren 1968 foto JEE.


ARILDS HAMN HAR INVESTERAT I EN VÄDERSTATION

Väderstationen är monterad högst upp i stolpen vid Ruffen. Den rapporterar vädret i Arild i realtid där vindstyrkan kanske är den viktigaste för dig som skall ut på havet.


ARILDS HAMN HAR FÅTT NYA ELSKÅP TILL GÄSTBÅTAR

Elskåpen har fyra EU-godkända anslutnings kontakter vilket är standard i de flesta hamnar men har du ingen elsladd med EU-kontakt behöver du en adapter för att kunna koppla upp dig.


ARILDS HAMN HAR INSTALLERAT WIFI SOM ÄR ÖPPET FÖR ALLA GÄSTANDE BÅTAR.

/

ÅRSMÖTE PÅ RUSTHÅLLARGÅRDEN DEN 20 april2019
KL: 09.00.

Kallelsen hittar Du Här

Årsredovisningen 2018
hittar Du Här

ÅTERSTÄLLNINGS ARBETE EFTER STORMEN SVEN

Hamnbodarna har nu kommit på plats efter en genomgripande reparation. De står nu på en helt ny grundkonstruktion placerad så att högvattenytan vid en NV storm inte skall kunna nå upp till underkant golv.

Därmed skall de förhoppningsvis inte kunna flyta iväg så som de gjorde när Sven härjade. Om de inte bundits fast med en trooss runt toalettbygnaden så hade de hamnat i hamnen och totalförstörts.

______________________________________

ARBETET MED EN NY STENFYLLNING BÖRJAR 12-10-17.

Styrelsens råd och SWECOS råd till Höganäs Kommun finns att läsa Här

Vill du se hur arbetet går till. Kolla videon! Här och Här

Om givna råd följs så har detta arbete alla möjligheter att ge hamnen det skydd som länge saknats.

___________________________________________

LÄGG TILL SOM ETT PROFFS.

Råd som säkert ingen i Arilds Hamnförening behöver.

Kolla videon! Här

___________________________________________

IN I VASSEN REGATTAN.

Kolla videon! Här

___________________________________________

PROJEKT AKKA.

Läs mer Här

___________________________________________

HAMNEN ÄR NU KLAR FÖR SJÖSÄTTNING.

Alla bojar, tvärkättingar och Y-bommar är nu på plats och det är fritt fram att sjösätta. Akterörtöjning vid Stora Bro skall ske med ordentligt grov ögonsplitsad tamp med metallkaus som med ett grovt lyrschackel fästs i en kättinglänk som passar med avseende på båtens längd. Bojen flyttas därefter till första kättinglänken utanför förtöjningstampen. Förförtöjningen skall också vara ögonsplitsad tamp med metallkaus som schacklas vid största modell av stålfjäder som i sin tur schacklas i kajens förtöjningsringar.

Vid Lilla Bro lyfts den gula bojen ombord och akterförtöjning i form av en hanfot angöres med karbinhake eller schackel direkt i kättingen. Förförtöjningarna anordnas som vid Stora Bro.

All annan egen akterförtöjningsanordning i yttre hamnbassängen är förbjuden utan Hamnkaptens särskilda tillstånd.

 

___________________________________________

PROJEKT KÄTTING - SJÖSÄTTNING

Torsdagen den 19 april 2012 genomfördes i Arilds Hamn ett av de mer våghalsiga projekten sedan hamnens stora ombyggnad 1925-27. Leif i Bräcke skötte "musklerna" med som vanligt stor kunskap. Allt gick enligt plan med undantag av att vi upptäckte att berggrunden var så sprickig att den inte gick att förankra i. Tack vare de duktiga grabbarna från Lassen Construction under skicklig ledning av Glenn Johansson kunde projektet ändå slutföras lyckosamt.

Kontrollanterna Max och Lennart såg till att allt gick enligt plan.

Den 2,2 ton tunga centrumkättingen vilar nu exakt enligt ritningen tryggt på hamnbotten. I sin norra ände förankrad direkt i bottenstenen på Stora Bro och med en omvänd hanfot till Lilla Bro. Den södra änden ligger med en hanfot fäst i Träbryggans båda ytterkasuner. Tvärkättingarna skall sättas på plats när hamnen är rensad från sten strax efter Valborg.

Se mer Här

..och sedan Här

___________________________________________

PROJEKT KÄTTING - SJÖSÄTTNING

Torsdagen den 19 april 2012 genomfördes i Arilds Hamn ett av de mer våghalsiga projekten sedan hamnens stora ombyggnad 1925-27. Leif i Bräcke skötte "musklerna" med som vanligt stor kunskap. Allt gick enligt plan med undantag av att vi upptäckte att berggrunden var så sprickig att den inte gick att förankra i. Tack vare de duktiga grabbarna från Lassen Construction under skicklig ledning av Glenn Johansson kunde projektet ändå slutföras lyckosamt.

Kontrollanterna Max och Lennart såg till att allt gick enligt plan.

Den 2,2 ton tunga centrumkättingen vilar nu exakt enligt ritningen tryggt på hamnbotten. I sin norra ände förankrad direkt i bottenstenen på Stora Bro och med en omvänd hanfot till Lilla Bro. Den södra änden ligger med en hanfot fäst i Träbryggans båda ytterkasuner. Tvärkättingarna skall sättas på plats när hamnen är rensad från sten strax efter Valborg.

Se mer Här

..och sedan Här

___________________________________________

PROJEKT KÄTTING - FOGNING

Vad gör Lassens salta gossar när de upptäcker att de inte kan gå på vattnet för att laga sprickorna i Store Bro - jo bygger en flotte naturligtvis.

Och så här elegant blev resultatet:

Här borras hål i Lilla Bro för fäste av expanderande bergbult - hårt jobb.

Inget jobb för någon med klaustrofobiska anlag:

Men det måste ändå kännas skönt att komma ut - Mission Completed.

Allt är nu väl förberett för den stora sjösättningen som sker i morgon den 19 april kl. 08.00 eller åtminsone börjar förberedelserna då. Välkomna att titta.

___________________________________________

PROJEKT KÄTTING - SJÖSÄTTNING AV BÅTAR

De nu pågående arbetena med röjning – centrumkätting - y-bommar beräknas vara avslutade senast till båtsäsongens början den 1 juni då sjösättning kan ske i enlighet med gällande Hamnordning. Om någon båtplatsinnehavare vill sjösätta tidigare så går givetvis det alltid att ordna men då får båtplatsinnehavaren i samråd med Hamnkaptenen själv vara med och hjälpa till att ställa den båtplatsen i ordning. Noteras skall också att från dagens datum 12-04-15 råder ankringsförbud och förbud mot egna akterförtöjningar i den yttre hamnbassängen.

___________________________________________

PROJEKT KÄTTING - RENSNING AV HAMNEN.

Fredagen den 13 till trots så gick den sedan tidigare aviserade rensningen av hamnen helt enligt plan. Leif i Bräcke gjorde som vanligt ett suveränt jobb i kombination med helsäker dykare från Lassen Construction och inte minst frivilliga från styrelsen. "Fångsten" dvs 21 st. P-ringar,Kättingar och annat skrot ligger nu upplagd vid Lilla Bro. Det är fritt fram för alla båtplatsinnehavare att där plocka reda på sina saker som man vill spara. Skrotet kommer att ligga kvar till den 15 maj sedan körs allt på tippen. Här några bilder från dagens övning:

________________________________________

2,5 TON CENTRUMKÄTTING.

Med hjälp av flitiga styrelsemedlemmar har nu kättingen blivit uppmärkt och schacklad med mm-nogrannhet Gult mot Lilla Bro och Rött mot Stora. Nästa etapp i planen är att lägga den på flytelement som sakta och försiktigt förs ut till rätt läge i hamnen med hjälp av duktiga dykare från Lassen Construction. Men först skall hamnbotten rensas vilket sker den 13/4.

Katting
Katting2

___________________________________________

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLA HAMNINTRESSERADE.

Missa inte detta unika tillfälle att få möjlighet att dra Ditt strå till stacken.

Läs mer Här

___________________________________________

PROJEKT CENTRUMKÄTTING

Idén att ordna förtöjningen av båtarna vid Stora och Lilla Bro har vuxit fram i styrelsens diskussioner under året. Drivande faktor har främst varit att försöka finna en lösning på den oreda som skapats genom den stora mängd kättingar och P-ringar som genom åren ansamlats på hamnbassängens botten.

Vi har sökt med ljus och lykta efter en kätting med passande dimensioner och till slut hittat en sådan i Grenaa, Danmark. Den har godstjockleken 41mm och de 54 metrarna väger 2,2 ton. Kättingen ligger nu i Hamnen och väntar på att Höganäs Kommun skall bli klara med uppröjningen av den sten som adventsstormen flyttade från Kommunens konstgjorda väg ner i Hamnbassängen. Kättingen ser ut så här:
Centrumkatting
Kättingen kommer att märkas upp på land och sedan med flytkroppars hjälp läggas i position för att sänkas ned på botten där den av dykare skall fästas i hamnbotten med expanderbultar. Tvärkättingar med godstjocklek 19mm kommer sedan att schacklas på de markerade positionerna och dras till numrerade bojar. Detta är ett för Hamnföreningen stort projekt med många möjligheter till fel men om allt lyckas blir fördelarna avsevärda och vi hoppas att resultatet skall uppväga de olägenheter som eventuellt kan uppkomma under arbetets gång.

Ritningen hittar Du Här

Tidsplanen för detta arbete är helt avhängig av hur snabbt Höganäs Kommun lyckas genomföra sitt arbete med att rensa upp stenen ifrån hamnbotten och att laga stormskadorna på Stora Bro. Ett arbete som var planerat att starta veckan före Påsk.

___________________________________________

ÅRSMÖTE PÅ RUSTHÅLLARGÅRDEN DEN 7 APRIL
KL: 09.00.

Kallelsen hittar Du Här

Årsredovisning 2011 hittar Du Här

___________________________________________

Hamnkapten i Arilds Hamn.

Vår Hamnkapten sedan två år tillbaka, Magnus Berthelius har beslutat sig för att avgå den 31 december 2011. Till Magnus ersättare har Henrik Wettin utsetts med början från 1 januari 2012.

Vi vill tacka Magnus för en gedigen arbetsinsats för Arilds Hamn och för alla Hamnföreningens medlemmar. Ett jobb som ingalunda är lätt men som Magnus skött på ett föredömligt sätt. Magnus kommer att fortstätta med sin fiskeverksamhet och kommer alltså även fortsättningsvis vara verksam i Arilds Hamn. Vi önskar Magnus lycka till med detta och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Samtidigt hälsar vi Henrik välkommen till sitt nya uppdrag som Hamnkapten. Det känns extra tryggt att Henrik har velat axla denna mantel. Han hade ju detta uppdrag före Magnus och är väl förtrogen med alla de utmaningar som jobbet innebär. Speciellt spännande är ju också den kommande perioden framåt när Höganäs Kommun och Hamnföreningen tillsammans skall utföra förbättringar av hamnen. För att underlätta kommunikationen med Henrik har vi inrättat en särskild e-mail adress som är:
arildshamnkapten@arild.se dit frågor om hamnplatser mm. skall ställas. Vi önskar Henrik lycka till med detta ansvar och hoppas att alla Hamnföreningens medlemmar skall stötta och hjälpa honom på ett positivt sätt.

För Hamnföreningens Styrelse
Jan E Eriksson
Ordf.
___________________________________________

DIMENSIONERING AV STENFYLLNING STORA PIR.

På uppdrag av Höganäs Kommun har ingenjörsfirman Sweco gjort ett utlåtande som visar på hur stor stenstorleken måste vara för att ge fullgott skydd vid NV stormar. Vill Du läsa mer om detta

så klicka Här

_______________________________________

Till alla båtplatsinnehavare,

Med i princip omedelbar verkan kommer alla bojar som mot gällande Hamnordning lämnats kvar i hamnbassängen att tas bort eftersom dessa hindrar Björn, Magnus och övriga fiskare att hålla hamnen isfri. De som vill ta vara på sina bojar bör göra detta snarast. Kättingen kan antingen tas upp eller märkas med en vit fendert numrerad med hamnplatsnumret och bunden så att den ligger strax ovan botten alternativt kan en blyad ankarlina till kaj användas. Sedan bojarna tagits bort kan vi tyvärr inte lämna några garantier för att omärkta kättingar eller P-ringar går att hitta igen.

Styrelsen har nämligen för avsikt att ordna så att den yttre hamnen rensas från den gordiska knut som bildats av P-ringar, kättingar och annan bråte. Förtöjningarna skulle då ersättas av den anordning som visas på bifogade ritning.
När i tiden detta skulle kunna ske beror på när vi kan finna en entreprenör som till rimlig kostnad kan rensa och lägga ut centrumkättingen med vidhängande kättingar till varje individuell boj. Målsättningen är att detta förhoppningsvis skall kunna vara klart innan nästa säsong.

Hamnstyrelsen

Ritningen hittar Du Här
___________________________________________

SKÅDESPEL SLIPEN.

Denna säsong har i god tradition bjudit på många skådespel på Slipen. Vinnaren hittils är denna oförskräckte sjösättare som efter fullgjort värv helt sonika parkerade bil och släp PÅ Slipen och gav sig till sjöss.

Se mer Här
___________________________________

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLA HAMNINTRESSERADE.

Missa inte detta unika tillfälle att få möjlighet att dra Ditt strå till stacken.

Läs mer Här
_____________________________________

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLA BÅTPLATSINNEHAVARE.

Läs mer Här
_____________________________________

EXTRA FÖRENINGSMÖTE PÅ RUSTHÅLLARGÅRDEN
DEN 15 MAJ KL: 12.00.

Antagande av ny Stadga. Uppföljnig av Årsmötets beslut.

Kallelsen hittar Du Här

Stadga 2011 hittar Du Här
Hamnordning 2011 hittar Du Här
_____________________________________

TV4 kom till Arilds Hamn den 13 april. Se inslaget på TV4 Nyheter Skåne:

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_
helsingborg?title=tv4nyheterna_helsingborg_08_
33&videoid=1596174

___________________________________________

ÅRSMÖTE PÅ RUSTHÅLLARGÅRDEN DEN 23 APRIL
KL: 09.00.

Kallelsen hittar Du Här

Årsredovisningen 2010 hittar Du Här
Preliminär Budget 2011 hittar Du Här
Styrelsens förslag till nya Stadgar hittar Du Här
Styrelsens förslag till ny Hamnordning hittar Du Här
_____________________________________

FÖRSTÄRKNING AV STENFYLLNINGEN BAKOM STORA BRO.

Våra skrivelser till och samtal med Höganäs Kommun börjar nu bära frukt. Den första etappen av reparation och komplettering av den stormskyddande stenfyllningen utanför Store Bro har i dagarna slutförts. Entreprenaden var upphandlad av Rapps Dyktjänst som i sin tur engagerat Andreasson & Lindhs vars enormt duktige grävmaskinist gjorde hela jobbet med hjälp av en hjullastare och en grävmaskin. 200 ton grov sprängsten är lagd i sprickorna under de stora stenarna. Inget jobb för räddhågsna precis. Vill Du se lite bilder från det något våghalsiga men mycket skickligt genomförda arbetet så klicka Här
._____________________________________

VAD HAR SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET MED HOTEL RYDBERG ATT GÖRA.

Läs den här länken så får du veta mer:

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/hotell-rydbergs-viktigaste-bidrag-till-eftervarlden_5848497.svd

_____________________________________

Y-BOMMAR.

Att ordna förtöjning med hjälp av Y-bommar är en gammal idé. I tidigare protokoll står följande att läsa:

Årsmötet 1998-04-11: Godkände styrelsens förslag att ett test med Y-bommar genomförs (§ 17).Därefter gjordes en utvärdering av olika bommar. Priser, storlek placering m.m. Styrelsemötet 1999-06-13: Styrelsen beslutade ”att fyra Y-bommar införskaffas och monteras längst in i hamnens sydöstra hörn på prov”. (§ 3)Före inköp kontaktades representanter för några av kommunens hamnar för att ta tillvara kunskaper och erfarenheter angående den planerade förtöjningsmetoden.Höganäs hamn: Har pontonbryggor och har därför inget problem med varierande vattennivå. Inte heller förekommer besvärande sjöhävning. Om vi avsåg att göra prov med Y-bommar rekommenderades vi att inte välja den minsta bomtypen.Mölle hamn: Avrådde på det bestämdaste från att installera Y-bommar i så stormkänsliga hamnar som Mölle och Arild. Vi rekommenderades att använda andra förtöjningsmetoder (Tunga kättingar, som effektivt dämpar båtarnas rörelser).Svanshalls hamn: Förtöjning med Y-bommar var inte aktuellt. Förtöjningsmetoden ansågs inte lämplig i Svanshalls hamn.Även en bomtillverkare avrådde från att använda Y-bommar i en hamn med fasta bryggor och så stora nivåskillnader och så stor sjöhävning.Styrelsemötet 1999-11-07: Med ovanstående underlag beslutade styrelsen ”att tidigare beslut om prov med Y-bommar skrinlägges”. (§ 4)

Sedan dess har Y-bommarna utvecklats och blivit standard i många hamnar. Nu har vi därför fattat ett nytt beslut vilket innebär att Y-bommar skall testas på två platser. Dels på Träbryggans nordsida och dels på den västra Träbryggan. Dessa installationer gjordes i en svinkall hamn den 22-23 januari. Vi hoppas nu på en rejäl vårstorm så att de kan få visa vad de går för.

En annan nyhet är att vi nu introducerar Arilds Bloggen. där kan du gå in och se mera om Y-boms projektet och även komma med synpunkter. Arildsbloggen är s.k. sluten så man måste vara med i någon av Arilds föreningar för att få tillgång. Vill Du ha Lösenord och användarnamn så är det enklaste att be om det på "Kontakta oss" knappen ovan. När du väl har gjort det så öppnar Du Arilds Bloggen genom att klicka på Ikonen till höger.

_____________________________________

 

 

Gruffet

 

Information till alla Arildsbor

Här köper du biljetter

 

Sommarteater på Krapperup
ger:

GRUFFET I HAMNEN

Premiär i Arilds hamn 9 juli!

Föreställningar:
Arild 9-13 juli. Kl 20.00
Nyhamnsläge 16-20 juli. Kl 19.45
Farhult 24-28 juli. Kl 19.30
Magnarp 31 juli- 4 augusti. Kl 19.15
Jonstorp 7-11 augusti. Kl 19.00

Pris: 250:-
Längd: 2.5 timmar. I pausen serveras kaffe & tillbehör av respektive hamn!

Regi: Martha Vestin

Biljetter: Höganäs bibliotek, Ängelholms Turistbyrå www.sommarteaterpakrapperup.se

Ges med stöd av Höganäs Kommun, Kulturrådet, Region Skåne och Ängelholms Kommun. Sponsras av Studiefrämjandet, AB Höganäshem och Kullaflyg.

 

_____________________________________

HAMNSTÄDNING 15 maj
Ett hjärtligt tack till er alla som ställde upp för att göra hamnnen fin. Det "milda vårregnet" till trots så lyckades vi fylla en av Leifs allra största containers. Lisa och Marianne skall också ha ett speciellt tack som ställde upp och öppnade Hamnfiket och lagade god korv med bröd till de som stannade kvar"to the bitter end."

//Jan

_____________________________

REPARATION AV SLIPEN (forts.).
Besiktning av de hittills utförda arbetena skedde 10-05-10. Höganäs Kommuns representant var mycket tillmötesgående och accepterade att utföra de av Hamnstyrelsen rekommenderade åtgärderna. Vill Du läsa Minnesanteckningarna från besiktningen.

Läs mer

_____________________________

REPARATION AV SLIPEN.
Styrelsens brev till Höganäs Kommun.

Läs mer

_____________________________

NYA REGLER FÖR UTHYRNING AV TILLFÄLLIGA PLATSER

Läs mer

_____________________________

KALENDARIUM

17 april: Ut-/invändig målning av Hamnkontor och Sjöhästlokal.
25 april: Styrelsemöte 09.30 Rusthållargården.
15 maj: Städdag på hamnen.

1 juni: Skall vinterupplagda båtar vara borta från parkeringsplatsen öster om Lilla Bro.
9 juni:  HÖGANÄS MUSIKKÅR spelar på Hamnenkl.19.00.
15 juni: Sista dag att till styrelsen anmäla när tilldelad hamnplats skall tas i anspråk.
25 juni:
Midsommar tåg samling i hamnen kl.14.30.
7-8 juli: Repetitioner av "Gruffet i hamnen".
9-13 juli: Teaterföreställning "Gruffet i hamnen".

 

 

Sponsorer