Arilds Byalag


Arilds Byalag är en ideell förening, vars ändamål är att tillvarata och främja byns och dess invånares intressen.

Arilds Byalag uppstod ur resterna av Arilds Vänner vars Kassa ca 3000 kr överfördes till Byalaget. Detta skedde på ett möte på Julia Lundgrens Cafe den 24/10 1972, som leddes av Jan Gustavsson. Mötet samlade ca 60 deltagare. Intresset var alltså stort redan då. På detta möte beslöts för det första att en byförening skulle bildas, och att dess namn skulle vara Arilds Byalag. Årsavgiften sattes till 5 kr för enskild medlem eller 10 kr för familj. 65 st betalande medlemmar anslöt sig
redan första kvällen.

Från detta möte har endast en fråga protokollförts och det var skötseln av trapporna i byn. En speciellt viktig fråga eftersom Göran Malmqvists då hade gått bort. Det var han som hade skött Peringen fram tills dess.

Det första styrelsemötet hölls den 25 oktober 1972, alltså för 30 år sedan, hemma hos Jan Gustavsson. Han bodde i det hus som "di gamle" kallar Fridolfs affär och som nu ägs och bebos av Hans Båge.

Den första styrelsen såg ut så här: ordförande Jan Gustavsson, vice ordförande Tor Lindberg, kassör Karl Bengtson, sekreterare Svea Ydervall, vice sekreterare Kirsten Elén. Suppleanter: Claes Laurell och Jan Lundahl.

 

Medlemsavgift:
Mimimum 200:-/familj
Extra bidrag blir vi tacksamma för.
Plusgiro konto: 873744-7

 org.nr. 843001-4087
Stelebacken 1, 263 73 Arild
Tel. Ordf. 070-6751125
Plusgirokonto: 873744-7


Styrelsen
består av
följande ledamöter:

Monica Oldsberg
monicaoldsberg@gmail.com

ordförande
Jan E Erikson
j.e.erikson@telia.com

vice ordförande, samt webmaster
Göran Elsmén
gr.elsmn@telia.com

sekreterare
Henrik Alffram
henrik.alffram@rightshouse.se
kassör
Kristina Bergwall
kristina.bergwall@telia.com
Programansvarig
Sverker Johansson
sj.navigare@telia.com
Åke Höjman
hoejman@telia.com
Ledamot
Suppleanter:
Marianne Almkvist
bertilarild@gmail.com

Hans Båge
hansbage@yahoo.com